Rada DIAK, 25 marca 2023 r.

W sobotę 25 marca 2023 r. miało miejsce sprawozdawcze posiedzenie Rady DIAK Archidiecezji Poznańskiej. Rozpoczęła je Msza św. w kaplicy Krzyża Świętego w katedrze poznańskiej. Sprawował ją asystent kościelny AK AP ks. kan. Roman Dworacki. W dniu Zwiastowania NMP odwołał się do nauczania Pawła VI, przywołując postać Maryi Panny słuchającej, modlącej się i rodzącej. Ten wzór Bogarodzicy ma być wskazówką do życia każdego członka Akcji Katolickiej tak w życiu prywatnym, jak i wspólnotowym.

Po Eucharystii, z flagami w rękach, członkowie Rady udali się pod pomnik św. Jana Pawła II. Złożono kwiaty, zapalono znicze, ale najważniejsza była wspólna modlitwa III tajemnicą światła: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Na koniec odśpiewano Barkę.

Dalszy ciąg spotkania miał miejsce w Sali Archiwum Archidiecezjalnego. Wykład formacyjny na temat przyczyn aktualnej sytuacji w Kościele w Europie i w Polsce przedstawił ks. Roman Dworacki przywołując sytuację Holandii i Francji. Nawiązał też wizyty kard. Willema Jacobusa Eijka, Arcybiskupa Metropolity Utrechtu, Prymasa Niderlandów w Poznaniu.

Kolejnym puntem było przedstawienie sprawozdań przez Zarząd DIAK i Komisję Rewizyjną. Po dyskusji nad sprawozdaniami odbyło się głosowanie nad absolutorium dla Zarządu DIAK za 2022 rok.

Członkowie Rady wyrazili też wdzięczność św. Janowi Pawłowi II, swojemu Patronowi za przywrócenie Akcji Katolickiej w Polsce oraz zdecydowany sprzeciw wobec bezprecedensowych ataków na jego osobę i nauczanie.

Omówiono najbliższe plany i dyskutowano nad kondycją Stowarzyszenia. Modlitwa w intencji pokój na Ukrainie oraz błogosławieństwo Księdza Asystenta zakończyło zebranie Rady DIAK.

Jolanta Horowska