Rajgród: Obchody Święta Patronalnego Akcji Katolickiej w Diecezji Ełckiej

Członkowie Akcji Kadrtolickiej Diecezji Ełckiej obchodzili swoje święto patronalne w sobotę dnia 20.11.2021 r., poprzedzającą Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie. Swoją obecnością zaszczycił Jego Ekscelencja Biskuph Ełcki Jerzy Mazur, który przewodniczył Przenajświętszej Ofierze i wygłosił słowo Boże do licznie zebranych w pięknej zabytkowej świątyni członków AK, sympatyków oraz zaproszonych gości. Mszę św. wraz z Księdzem Biskupem odprawiali Księża Parafialni Asystenci AK oraz Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej ks. dr Maciej Gilewski – obecnie Proboszcz Parafii św. Kazimierza w 3 Giżycku. Na tej uroczystej Mszy św. nie mogło zabraknąć sztandarów AK wraz z pocztami sztandarowymi. Na wstępie ks. prał. Hieronim Mojżuk – proboszcz miejscowej parafii – powitał kapłanów oraz przybyłe delegacje z poszczególnych POAK. Homilię wygłosił Jego Ekscelencja Biskup Ełcki, który stwierdził, że gromadzimy się w tej świątyni, aby wielbić Boga, wyrażać naszą wdzięczność a także prośby. Dzisiaj trzeba być człowiekiem wiary i zawierzenia Matce Najświętszej. Przeżywamy rok św. Józefa i pragniemy wpatrywać się w Jego oblicze. W dniu dzisiejszym uświadamiamy sobie, że jest beatyfikacja w Katowicach młodego kapłana, który przeżył zaledwie 28 lat. Dnia 3.12.1942 r. poniósł śmierć męczeńską jako wielki świadek Jezusa Chrystusa. Jego homilie wyrażały tęsknotę za niebem. Abyśmy i my dzisiaj w swoich sercach przeżywali pragnienie nieba. Często ludzie dzisiaj odchodzą od Boga i dlatego Papież Franciszek daje nam św. Józefa, abyśmy i my byli posłuszni woli Bożej. Dalej Hierarcha głosił, że rola przybranego Ojca Jezusa Chrystusa, to pokój i troska. Dzięki św. Józefowi mógł dorastać nasz Zbawiciel. Od Zwiastowania widzimy działanie Ducha Świętego. Józef uczynił tak, jak mu powiedział Anioł. Sprawiedliwość św. Józefa polega na zaufaniu posłuszeństwie Panu Bogu. Święty Józef jest patronem na czasy trudne. Otrzymał misję, aby uchronić Maryję oraz Syna Bożego. Papież oddał świat pod opiekę Świętego Józefa, gdy dzisiaj jest tak wiele ataków na rodzinę i Kościół. Św. Józef jest patronem Kościoła XXI wieku i ratunkiem dla każd%^*” & c ego małżeństwa i rodziny, która się Jemu zawierzy. W dalszej części homilii Biskup głosił: że jako chrześcijanie modlimy się o pokój na świecie. Patrząc na wschodnią granicę naszej Ojczyzny, polecamy Bogu pokojowe rozwiązanie zaistniałego konfliktu. Pod sztandarem św. Józefa i Prymasa Tysiąclecia, Akcja Katolicka naszej diecezji przygotowuje się na obchody Jubileuszu XXV-lecia. Biskup Jerzy Mazur zaapelował, aby członkowie AK tworzyli w swoich parafiach zespoły synodalne, gdyż jest potrzebne zaangażowanie ludzi świeckich w Kościele, zgodnie z poleceniem Ojca Świętego, abyśmy wsłuchiwali się w głos Ducha Świętego i drugiego człowieka. Homilia została zakończona modlitwą do Św. Józefa oraz życzeniami entuzjazmu i zapału w pełnieniu misji Kościoła.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Katolickim im Świętego Jana Pawła II „Barka”. Przybyłych członków Akcji Katolickiej powitała Pani Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Pani Aneta Wolna oraz Pani Prezes POAK Parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie – Pani Anna Szumska. Konferencje formacyjną pod tytułem „ Eucharystia daje życie” wygłosił ks. Paweł Tober. W swoim wystąpieniu mówca zwrócił szczególną uwagę na znaczenie otwarcia się na innych ludzi, którzy żyją poza Kościołem, abyśmy czuli się posłani przez Pana Jezusa do głoszenia Eucharystii wśród ludzi. Hasło zbliżającego się roku liturgicznego „Posłani w pokoju Chrystusa”, zaprasza nas do dzielenia się mocą Eucharystii. W następnym punkcie uroczystych obchodów święta patronalnego AK, wystąpił ksiądz Proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie i szeroko przedstawił dzieje historyczne związane z założeniem i dalszymi losami parafii na przełomie wieków. Miłym akcentem był występ zespołu, który przedstawił patriotyczny montaż słowno-muzyczny. Na zakończenie spotkania Prezes DIAK Pani Aneta Wolna podziękowała wszystkim za nieustanną pracę w parafiach, zaangażowanie we wszelkich działaniach na rzecz Kościoła i złożyła życzenie: „Króluj nam Chryste!”, na które padła chóralna odpowiedź: „Zawsze i wszędzie!”

Sekretarz DIAK – Cecylia Bednarek

GALERIA zdjęć – patrz