Rok 2023 w Diecezji Toruńskiej.

Diecezja Toruńska, jak co roku, pracuje zgodnie z Kalendarium, które uwzględnia współpracę z KIAK i w miarę możliwości z innymi DIAK- ami.

W tym roku – do Świąt Wielkanocnych trzykrotnie spotkaliśmy się w diecezjalnym gronie.

Po raz pierwszy 14 stycznia na spotkaniu opłatkowym, które nie było tak liczne jak przed pandemią, ale uczestniczyło w nim nas więcej niż w ubiegłym roku. Rozpoczęliśmy je Mszą świętą celebrowaną przez ks. Wiesława Łużyńskiego, w której prosiliśmy Ducha Świętego o dary mądrości i męstwa na cały 2023 rok. Po Mszy św. podzieliliśmy się opłatkiem, a następnie pani prezes Lidia Gliwa przypomniała, jakie zadania czekają nas w rozpoczynającym się roku. W kolędowej części spotkania wysłuchaliśmy prelekcji profesor Grażyny Halkiewicz – Sojak na temat literackich źródeł polskich kolęd i roli bożonarodzeniowych pieśni w narodowej historii – by na koniec zaśpiewać najpiękniejsze kolędy. Spotkanie zakończyło się agapą, w trakcie której rozmowom nie było końca i trudno było się rozstać.

Kolejnym spotkaniem były Wielkopostne Dni Skupienia. Tradycyjnie odbywają się one w trzech ośrodkach naszej Diecezji. W bieżącym roku najpierw spotkaliśmy się w Grudziądzu, następnie w Toruniu i w Brodnicy. Liczne uczestnictwo członków i sympatyków Akcji Katolickiej daje nadzieję, że epidemia nie zamroziła naszej działalności, ale oczekujemy jeszcze większej aktywności. Program w każdym ośrodku był taki sam. Udział w Dniach Skupienia wzięło 95. osób z 27 POAK w tym 7. asystentów ( 25.02, 18.03, 01.04.2023 ). Celem spotkań zawsze jest pogłębienie życia duchowego i społecznego członków Akcji Katolickiej oraz integracja Stowarzyszenia. Nasze spotkania tradycyjnie mają wymiar duchowy, a także patriotyczny. Eucharystia, stanowiąca najważniejszą część spotkań, rozpoczyna każde z nich i poprzedza prelekcje. W tym roku pierwszą z nich na temat – „Profetyczna (prorocza) funkcja Kościoła” wygłosił ks. prof. Wiesław Łużyński , natomiast o Wojciechu Korfantym, jednym z ojców naszej niepodległości, opowiedział nam dr Tomasz Sińczak . Mocno wybrzmiały dla nas znamienne słowa wielkiego Polaka – bohatera prelekcji:

„Walczcie o Polskę wielką, mocarstwową, katolicką, praworządną i zawsze sprawiedliwą”. Poruszone tematy były ciekawą i wartościową inspiracją dla naszej pracy formacyjnej. Po strawie duchowej i dawce patriotyzmu każde spotkanie kończyło się agapą, przy której rozmawialiśmy o sprawach bieżących i najbliższych planach. W miłej atmosferze, po błogosławieństwie naszego kapłana kończyliśmy spotkania.

Katolicki Klub Dyskusyjny – spotkania w ramach Klubu były do wybuchu pandemii naszym stałym punktem. W tym roku, po trzyletniej przerwie udało nam się je wznowić. – 29 marca gościem Klubu Dyskusyjnego był reżyser filmowy Pan Witold Ludwig, który zaprezentował swoje ostatnie dzieło – piękny film o Adamie Chmielowskim/św. bracie Albercie- „Nędzarz i madame”. Artystyczna podróż przez dzieje drugiej połowy XIX wieku była piękną lekcją patriotyzmu. Od powstańczych, styczniowych szlaków przez malarskie salony Europy do zakonnej posługi.”

Duża frekwencja na spotkaniu i gromkie oklaski były podziękowaniem i wyrazem uznania dla reżysera, a dla nas organizatorów zachętą do inicjowania dalszych spotkań.

T.J.