Serdecznie dobry człowiek

W liturgiczne wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego, 7 sierpnia 2021 r., w Luboniu, w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP – duchowych córek Tego Błogosławionego, świętowaliśmy 150 rocznicę Jego narodzin dla nieba. Uroczystości odpustowe rozpoczęły się Mszą św. o godz. 11.00. Przewodniczył jej ks. kan. Jan Glapiak, wicepostulator kanonizacji, a homilię wygłosił ks. Leszek Woźnica Cor. Matka generalna, s. Rafała Kisiel, powitała m.in. członków Zarządu DIAK Archidiecezji Poznańskiej wiceprezesa Eugeniusza Ludwiczaka, Marię Gliszczyńską i Emilię Rogalińską, a także poczty sztandarowe POAK z parafii pw. Św. Mikołaja w Ryczywole oraz NMP Niepokalanie Poczętej w Poznaniu. Po Eucharystii aktorka Dominika Chorosińska odczytała relację Matki Elżbiety Szkudłapskiej towarzyszącej w ostatnich dniach życia bł. Edmundowi.

Świętowaniu towarzyszyło popołudniowe przedstawienie „Płomień miłości”. Ta opowieść o życiu Bojanowskiego pozwoliła raz jeszcze spojrzeć na tego wyjątkowego Błogosławionego. Patriota, wychowany w katolickiej rodzinie, który troszczył się o Kościół, wykraczał poza ramy czasowe. Jest doskonałym przykładem dla współczesnego świeckiego, któremu bliska jest troska o wszystko, co Boże. Dlatego też patronuje On Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Ofiarny, troskliwy, widzący ubóstwo i fizyczne, i duchowe, wyciągał rękę do potrzebujących. Urodzony na długo przed powstaniem Akcji Katolickiej jest doskonałym przykładem dla dzisiejszego członka naszego Stowarzyszenia. Taki portret odmalowany został w widowisku.

Mając jeszcze w oczach sceny z przedstawienia udaliśmy się na drugą Mszę św. odpustową. Głównym celebransem był ks. Wojciech Kryża, homilię wygłosił także ks. Leszek Woźnica Cor, a współkoncelebransem – kapelan domu o. Waldemar Meyka OMI. Na zakończenie liturgii państwo Ziemek z Rzeszowa, dając świadectwo działania Bojanowskiego w ich życiu, odebrali relikwie bł. Edmunda, aby przekazać je pallotynom posługującym w słowackim Michałowie. Litania do Patrona i błogosławieństwo relikwiami zakończyło Ucztę Eucharystyczną. Agapa na dziedzińcu klasztornym była doskonałą okazją do spotkań i rozmów. W świętowaniu udział wzięli także przedstawiciele POAK z poznańskich parafii św. Michała Archanioła i św. Rocha oraz ze Skórzewa, Wir i Opalenicy.

Ostatnim akcentem dzisiejszych obchodów była wieczorna modlitwa I soboty, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i nocna adoracja. Wspólna modlitwa i spotkanie u grobu tego wybitnego Wielkopolanina była umocnieniem, ale i wskazówką: Kościół czasów Bojanowskiego także przeżywał trudności, był atakowany, próbowano zniszczyć wszelkie przejawy katolicyzmu. Dzięki takim ludziom jak bł. Edmund trwa on do dzisiaj. Teraz nadszedł czas na nas, abyśmy odważnie powiedzieli, jak pisał w liście do Ojca Świętego nasz Patron: Polonia semper Fidelis!

Jolanta Horowska

2021-08-08

foto.: Emilia Rgalińska i J. Horowska

galeria patrz