Święto Patronalne AK i KSM Archidiecezji Poznańskiej – Nieść ewangeliczny zaczyn

W niedzielę 20 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w Święto Patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w katedrze poznańskiej sprawowana była Eucharystia w intencji tych Stowarzyszeń. Przewodniczył jej abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący KEP. W homilii mówił o świętości w codziennym życiu. Zauważył, że królestwo Boże kryje się już teraz w sercu człowieka, kiedy porzuca on grzeszne życie. Abp Gądecki przekonywał, że królestwo Boże ofiaruje nam dzięki łasce Bożej i z naszym wysiłkiem wzrost „prawdy, życia, sprawiedliwości, łaski, miłości i pokoju”. Zwracając się do Akcji Katolickiej zachęcał, aby „wnosili ewangeliczny zaczyn we wszystkie środowiska społeczne, w rodzinę, świat pracy, politykę i kulturę”.

W trakcie Mszy św. 16 kandydatów KSM złożyło ślubowanie, stając się jego członkami. Natomiast podczas spotkania w Arcybiskupim Seminarium Duchownym członkowie trzech POAK zostali uhonorowani Medalem Ad Regnum Dei Augendum. Również trzech członków Stowarzyszenia otrzymało tytuł Zasłużony dla Akcji Katolickiej. W tym roku Święto Patronalne było szczególne dla tych Parafialnych Oddziałów, które 23 listopada 1997 roku w katedrze poznańskiej uroczyście zainaugurowały swoją pracę. Podczas akademii te Oddziały, które mimo różnych trudności trwają w swoim powołaniu otrzymały podziękowania i lampiony ze świecami – światłem Chrystusa, które będzie im towarzyszyć w następnych latach.

Młodzież umiliła spotkanie, wykonując pieśni ze śpiewnika dla członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej „Nazwa”. Na zakończenie spotkania głos zabrał abp Stanisław Gądecki. Jeszcze raz podziękował za pracę obu Stowarzyszeń i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Jolanta Horowska