W zadumie przeżyliśmy Wielkopostny Dzień Skupienia

W sobotę, 25 lutego 2023 r., członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej uczestniczyli w dorocznym Wielkopostnym Dniu Skupienia, zaproszeni przez Ojców Karmelitów do Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu. Mszę św. odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. kan. Roman Dworacki – Asystent Diecezjalny AK, przy współudziale „gospodarza” – o. Kamila Strójwąsa.

W homilii ks. Asystent odniósł się do ewangelicznego „pójdź za mną”. Każdy z nas został powołany do bycia misjonarzem. Eucharystia jest siłą w drodze, na której kroczymy, realizując to powołanie. Stąd czerpiemy też moc do działania w Akcji Katolickiej. Przeżywane rekolekcje i dni skupienia pozwalają nam się zatrzymać, by spojrzeć skąd przybywam, w jakim jestem miejscu i dokąd zmierzam.

Po Eucharystii udaliśmy się na Drogę Krzyżową. Rozważania przy kolejnych stacjach nawiązywały do hasła obecnego roku liturgicznego: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY.

Konferencja wygłoszona przez ks. Asystenta, poprzedzona była krótkim wystąpieniem o. Kamila, kustosza sanktuarium. Zakonnik przedstawił historię kościoła św. Józefa i klasztoru Karmelitów. Ks. Asystent rozpoczął swoje rozważania od pytania: „Czy może istnieć chrześcijaństwo bez Kościoła?”, w nawiązaniu do modnego sloganu: „Jezus – tak, Kościół – nie”. Stwierdził, że obecnie człowiek tworzy własną duchowość, co prowadzi do powstania religijności „koktajlowej”, „hybrydowej”, czyli zlepku różnych religii, utworzonego z tych elementów, które pasują danej osobie. W tej sytuacji potrzebne jest umacnianie wiary i troska o Kościół, którego staliśmy się członkami na mocy chrztu św.

Pomocą w umocnieniu wiary dla każdego członka Akcji Katolickiej może być adoracja Najświętszego Sakramentu. Ks. Dworacki w oparciu o artykuł dominikanina – o. Krzysztofa Popławskiego (W drodze, luty 2023 r.) wyjaśniał obecność na adoracji pięciu elementów. Są to: ciało, cierpienie, ciemność, cisza i ciepło. Chrystus pod postacią chleba wchodzi w nasze ciało, ale ono przeszkadza w adoracji, ponieważ trudno jest nam trwać w jednym miejscu. Adorując, doświadczamy ciemności i cierpienia. Patrzymy na rany Chrystusa, który, spoglądając z krzyża mówi: „Biorę na siebie twoje cierpienia”. Cisza zaś to kiełkująca nadzieja na spotkanie z Bogiem, natomiast ciepło odczuwamy podczas przytulenia, pojednania, a jego źródłem jest ogień Bożej obecności. Kończąc ks. Asystent gorąco zachęcał do wykorzystania okresu Wielkiego Postu na adorowanie Najświętszego Sakramentu.

Odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia zakończyliśmy nasz tegoroczny Wielkopostny Dzień Skupienia.

Cieszymy się, że w licznym gronie mogliśmy spotkać się na wspólnej modlitwie i refleksji. Jak mówiła św. Teresa z Avila, hiszpańska mistyczka, karmelitanka, teolog życia kontemplacyjnego, doktor Kościoła: Ten, kto się modli, także upada, ale dlatego, że się modli, ma siłę, aby zacząć od nowa. Bóg wszystko obraca w kierunku dobra.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!
Małgorzata Adamiak