40 Jubileuszowa Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski

Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę sierpnia, po raz 40. do Matki Bożej Licheńskiej dotarła piesza Pielgrzymki Ludzi Pracy Regionu Konińskiego by modlić się w intencji rodzin i Ojczyzny. Ta wyjątkowa pielgrzymka zapoczątkowana tuż po stanie wojennym przez Ks. Jerzego Popiełuszkę, stała się tradycją trwania w modlitwie za Ojczyznę, ludzi pracy i rodziny konińskiej ziemi. Doroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Z Maryją obronimy rodziny”.

Od wielu lat jej organizatorem jest Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej wspólnie z Oddziałem Akcji Katolickiej i Konfraternią im. ks. Jerzego Popiełuszki działającymi przy parafii św. Wojciecha w Koninie oraz z NSZZ „Solidarność” Kopalni Konin.

Ponad stu pątników przed konińskim kościołem św. Wojciecha pożegnał i pobłogosławił proboszcz parafii, ks. Henryk Witczak. Na szlaku pielgrzymów prowadził kleryk Radosław, a w licheńskim sanktuarium przed pomnikiem Jana Pawła II usytuowanym przy kościele św. Doroty, powitał ks. Rafał Krauze MIC, proboszcz licheńskiej parafii.

Główną częścią uroczystości jubileuszowej pielgrzymki był udział w Eucharystii sprawowanej w bazylice przed Cudownym Obrazem Bolesnej Królowej Polski, w duchowej bliskości z bł. ks. Jerzym Patronem Ludzi Pracy obecnym w relikwiach. Mszę koncelebrowało trzech kapłanów, m.in. przewodniczący liturgii ks. kan. dr Henryk Witczak, proboszcz parafii św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika w Koninie, ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium oraz ks. prał. dr Zbigniew Cabański, dziekan dekanatu konińskiego II i proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Koninie. Podczas powitania ks. wicekustosz mówił do zebranych. „Przychodzicie, by nabrać nowego ducha, pokrzepić osłabłe kolana, dłonie, dziękować za dar powołania rodzinnego, małżeńskiego, zawodowego. Dziękujemy dziś Bogu za dar rodziny, która potrzebuje ochrony, naszego wsparcia, naszej modlitwy, by była Bogiem silna”.

Do pielgrzymów zebranych „u tronu Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski” swoje słowo skierował Pasterz Diecezji, ks. bp Krzysztof Wętkowski. „Tegoroczna pielgrzymka jest wyjątkowa (…) odbywa się w czasie nowenny przygotowującej nas do owocnego przeżycia nawiedzenia naszych parafii przez Matkę Bożą w znaku Ikony Jasnogórskiej oraz Jubileuszu 900-lecia istnienia Diecezji Włocławskiej (…).Będzie to czas dziękczynienia Bogu za wielkie rzeczy, które czyni w naszym życiu, w naszych rodzinach, parafiach i diecezji. Postawa dziękczynienia jest charakterystyczna dla człowieka pokornego, świadomego, że nic nie dzieje się bez przyzwolenia Pana Boga. Właśnie takiej postawy uczy nas dzisiejsza liturgia Słowa. (…) Pierwszą szkołą kształtująca właściwe postawy oraz relacje z Bogiem i ludźmi jest rodzina.(..) Dlatego cieszę się i dziękuję wam, że podczas tegorocznego pielgrzymowania modlicie się w sposób szczególny za rodziny”. Biskup Ordynariusz w liście przypomniał słowa św. Jana Pawła II, że „rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu”. Przesłanie do pielgrzymów zakończył słowami, które Papież Polak wypowiedział w 1999 r. w Licheniu: „Czuwaj, Matko Syna Bożego, nad nami, czuwaj nad naszą niewzruszoną wiernością Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi świętemu, tak jak to czyniłaś od zarania naszych dziejów. Broń tego narodu, który od tysiąca lat idzie drogami Ewangelii. Spraw, abyśmy żyli, wzrastali i wytrwali w wierze do końca”. Podczas homilii ks. Witczak podkreślił, że najważniejsze w życiu jest, by żyć w zgodzie z Bogiem. „W każdej rzeczywistości jest jakaś hierarchia osób, hierarchia ważności. W każdym społeczeństwie są ludzie, którzy chcą uchodzić za ważniejszych, lepszych, za tych, którym więcej się należy. (…) Niezależnie od tego, na jakim miejscu usiądziemy, nagroda jest ciągle ta sama – osiągnięcie zbawienia. Skoro Bóg wszystkich w ten sam sposób nagradza, czy nie powinniśmy czerpać z tego wzorca? Mamy jeden i ten sam cel, dobro naszej ziemskiej ojczyzny, byśmy tutaj mogli bez obaw oczekiwać na pokój w domu Ojca, bo nasza ojczyzna jest w niebie” – zaakcentował ksiądz kanonik. Po Eucharystii pielgrzymi wraz z kapłanami zebrali się przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie odśpiewano hymn państwowy, odmówiono modlitwy, w których wzywano wstawiennictwa błogosławionego oraz św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski. Następnie zostały złożone kwiaty od Wojewody Wielkopolskiego, Posła na Sejm RP Witolda Czarneckiego, Posłanki do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej, Klubu Gazety Polskiej Polskiej im. Marii i Lecha Kaczyńskich oraz zapalono znicze. Na zakończenie, prezes DIAK złożyła w imieniu organizatorów podziękowania kapłanom, pątnikom i delegacjom za dar obecności i wspólnej modlitwy.