95 rocznica pobytu Achlillesa Ratti we Włostowie z Panią Prezes