Akcja Katolicka na uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski