Akcja Katolicka rozszerza swoją działalność na Litwę i Łotwę.