Arch. krakowska. Procesja ku czci św. Stanisława jako dziękczynienie za kanonizację św. Jana Pawła II.