Arch. krakowska. Sympozjum na 97-mą rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II.