Arch. łódzka. CZŁONKOWIE AKCJI KATOLICKIEJ U STÓP PANNY JAZŁOWIECKIEJ.