Arch. łódzka. Dzień skupienia AK Archidiecezji Łódzkiej w święto patronalne.