Arch. poznańska. Bł. Piotr Jerzy Frassati w Poznaniu.