Arch. poznańska. Gdzie zobaczyć można wizerunek Matki Boskiej z? gruszką czyli na pielgrzymim szlaku.