Czas wzrastania. Rekolekcje dla Zarządów Diecezjalnych Akcji Katolickiej w Polsce, Kalisz.