Diec. płocka. VIII Sympozjum Naukowego AK – „Otwarci na wołanie świata”.