Diec. rzeszowska. „Idźcie i głoście” – rekolekcje.