Diec. tarnowska. Diecezjalne dziękczynienie za kanonizację o. Stanisława Papczyńskiego.