Diec. zielonogórsko-gorzowska. Dziękczynienie za czas pasterzowania i diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej.