Diec. zielonogórsko-gorzowska. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym.