?Gdzie chrzest, tam nadzieja?. Międzydiecezjalne spotkanie modlitewno-edukacyjne AK Diecezji Tarnowskiej, Diecezji Rzeszowskiej i Archidiecezji Przemyskiej.