„Idźmy i głośmy z Maryją”. Spotkanie przed Szczytem Jasnogórskim.