II Kongres Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z okazji XX-lecia powstania. Szczecin, 20-21.11.2015r.