II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w fotografii. (17-20.09.2015)