Inauguracja peregrynacji Relikwii Św. Jana Pawła II w POAK 2