Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Zjazd Katolicki w Londynie.