Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym ? Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie.