Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym – Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie.