Kodeń. Kolejni liderzy AK wsłuchiwali się w Boże podpowiedzi.