Komunikat Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.