Komunikat Rady Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Paradyż 29.10.2016 r.