Kościół – nasz czy ich? Konferencja Rady ds. Apostolstwa Świeckich.