Kościół Św. Zygmunta. Refleksja, wręczenie medali oraz procesyjna modlitwa przebłagalna. [galeria 2]