Oratorium o Stefanie Kardynale Wyszyńskim ?Soli Deo per Mariam?