Pani Prezes KIAK w świetlicy środowiskowej w Zgierzu