Poprzez owoce Ducha Świętego do odnowy oblicza Akcji Katolickiej. [galeria]