Przesłanie po konferencji: Chrześcijanin w życiu politycznym