?Trzeba być pokornym, aby łaska Boża mogła w nas działać, przeobrażać nasze życie i przynosić owoc dobra? ? św. Jan Paweł II [galeria]