Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Tarnów, 20 XI 2016 r.