?Wierzę w Syna Bożego? – rekolekcje AK Diecezji Płockiej z Panią Prezes KIAK