Wychowanie drogą do niepodległości. Wczoraj, dziś i jutro. Konferencja KSM.