XVII Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej – pod patronatem prezes Akcji Katolickiej