Z dziękczynieniem za łaskę chrztu i chrześcijańską Ojczyznę