Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie. foto.: A. Dąbrowski