Z PIELGRZYMKĄ DO PANI JASNOGÓRSKIEJ – Konferencja w auli NIEDZIELI.