Złoty medal „GLORIA  ARTIS” dla Księdza Infułata Jerzego Bryły