Zło dobrem zwyciężaj. Pielgrzymka biegowa do grobu Męczennika.