Progr. duszpasterski – 2017-2019: „DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ”. 2018/2019 – „W MOCY BOŻEGO DUCHA". "Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”.

Oratorium o Stefanie Kardynale Wyszyńskim „Soli Deo per Mariam”

Na zakończenie Jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 9. września, w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, odbyło się Oratorium o Stefanie Kardynale Wyszyńskim „Soli Deo per Mariam”.

Występy śpiewaków oraz muzyków poprzedziła konferencja naukowa podczas której prelegenci w sposób szczegółowy omówili zagadnienia związane z trzechsetną rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz sześćdziesiątą rocznicą peregrynacji Matki Bożej Częstochowskiej w Obrazie Nawiedzenia. Konferencję przygotowali Ojcowie Paulini we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Instytutem Prymasa Wyszyńskiego. Organizację przedsięwzięcia wspomogła Akcja Katolicka.

Przed prapremierą „Soli Deo per Mariam”, marszałek Wojciech Saługa wręczył Ojcom Paulinom kopię przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w sierpniu br. rezolucji z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W uroczystościach prezes KIAK Urszulę Furtak reprezentował rzecznik Akcji Katolickiej dr Artur Dąbrowski.

Wśród wykonawców Oratorium znaleźli się: Chór i Orkiestra Filharmonii Śląskiej w Katowicach, soliści: Joanna Wydorska, Joanna Krasuska-Motulewicz, Marcin Jajkiewicz i Rafał Maciejewski. Libretto przygotował ks. Tadeusz Golecki. Muzykę skomponowali Hubert Kowalski i Piotr Pałka.

AD